top of page

皇家名宮案

皇家名公立面圖_edited.jpg

聯絡方式

都更服務處:臺北市中正區忠孝東路二段94號9樓

              於每周一至周五下午2:00-4:00提供諮詢服務

聯絡人:林伯修協理

聯絡電話:(02)2327-8233轉335

 

東亞建經網頁logo new white.png
bottom of page