top of page

石牌捷運站(都更)

東亞振興段明德路.jpg

個案資料

實施者為臺北市北投區振興段三小段595地號等7筆土地更新單元都市更新會。


範圍包括臺北市北投區振興段三小段595、598、598-4、598-5、598-6、598-7、598-8地號,共計7筆土地,面積共2,790.00㎡(約845坪),土地使用現況為停車場使用。


土地使用分區:第三種商業區(建蔽率65%、容積率560%)


法定容積: 15,624.00㎡

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

東亞建經網頁logo new white.png
bottom of page